Prawo dla ludzi

Słowem wstępu o postępowaniach przetargowych...

Podmiot, który ma za zadanie sporządzić i prowadzić postępowanie przetargowe musi spełnić dosyć liczne wymagania określone precyzyjnie brzmieniem przepisów prawa zamówień publicznych. Przed ruszeniem całej procedury przetargu należy sporządzić odpowiedniego typu dokumentację, która powinna być poddana opiniowaniu. Dokumentacja odnosząca się do przetargów powinna obejmować regulaminy, wzory pism, formularzy, oświadczeń i planów zakupów. Dla działania komisji przetargowej niezwykle istotną sprawą jest analiza składanych wniosków w kontekście ewentualnego ryzyka prawnego. Na etapie rozpatrywania wniosków oferentów naprawdę wielkie znaczenie ma analiza pod kątem formalnoprawnym poprawnego charakteru zgłoszonych ofert. W przypadku każdego zamówienia publicznego trzeba uwzględnić możliwość wprowadzania odwołań ze strony podmiotów, których oferta została odrzucona. Właśnie dlatego członkowie komisji przetargowej muszą w stu procentach fachowo być zorientowanym mającą odniesienie do zasad sporządzania pism odpowiadających na odwołania. Konieczne może być także wystąpienie przed organem odpowiedzialnym Krajową Izbą Odwoławczą.