Prawo dla ludzi

Inne

Przykładowe pułapki, jakie trafić można w branży budowlanej

Niemały procent przedsiębiorców w budowlanej branży zgodnie twierdzi, że największym ryzykiem w ich branży jest błąd w budowlanej sztuce. W pewnym sensie jest to prawda – wytworzenie zagrożenia budowlanego jest bezpośrednio związane nie tylko z karnymi następstwami, ale może też zrujnować reputację dobrze prosperującej firmy. Jednak przedstawiciele branży budowlanej muszą się liczyć w swej działalności również z najróżniejszymi innymi zagrożeniami. Coraz bardziej ciężki może być aspekt wadliwie skonstruowanych prawnych umów o roboty budowlane, zwłaszcza w okresie ożywienia inwestycyjnego wskutek dotacji z Unii Europejskiej. Umowy bywają nieprecyzyjne, niewłaściwie określa się ich strony, a czasami nie ma precyzji w zakresie. Zdarza się również błędne określenie wartości wynagrodzenia. W ten sposób firmy budowlane narażają się na pieniężne straty, a nawet na unieważnienie umowy. W długofalowej perspektywie stracić może prestiż samego przedsiębiorstwa. Dobrym patentem na uniknięcie tego typu problemów będzie skorzystanie z usług profesjonalnie działającej firmy consultingowej.