Prawo dla ludzi

Inne

Aspekty związane z prawem w branży budowlane

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjRYgj58PUdzNoYFakHRXvV1NIw7ZZj9pmJ85X91Ul_asp2oLNWg

Nic zatem dziwnego, że przedsiębiorcy budowlani często korzystają z wsparcia prawnych kancelarii zajmujących się realizowaną kompleksowo obsługą inwestycji. Co za tym idzie zręcznie unikają problemów wynikających bezpośrednio z obowiązku sporządzania zatwierdzania umów i składania pism w całym okresie cyklu związanego z projektem budowlanym. Wsparcie na gruncie formalnoprawnym będzie bardzo istotne także w postępowaniach przetargowych, dochodzeniu ewentualnych roszczeń bądź też rozstrzyganiu sporów między stronami kontraktu. W świetle obowiązujących na dzień dzisiejszy przepisów, które są stale nowelizowane, można wręcz stwierdzić, że prawna pomoc z zakresu prowadzenia firmy budowlanej stała się koniecznością.