Prawo dla ludzi

Zamówienia publiczne

Jakie informacje należy wiedzieć na temat zamówień publicznych?

O czym w najważniejszej mierze musi wiedzieć firma zainteresowana czynnym uczestnictwem w przetargu?
W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane można wziąć udział w terminie do 14 dni. W tego rodzaju postępowaniu przetargowym otwarcie ofert nie ma klauzuli poufności i mogą w nim uczestniczyć wszystkie przejawiające zainteresowanie firmy. Zamawiający przetarg nie może zatem ograniczyć udziału w otwarciu wyłącznie do reprezentacji podmiotów, które złożyły swoje oferty usługowe. Co nie bez znaczenia, organizator przetargu przed procesem otwarcia ofert musi podać kwotę, którą zamierza przeznaczyć na proces realizacji inwestycji. O ile patrząc na powyższe najkorzystniejsza oferta nie będzie przekraczała środków na inwestycję, przetarg nie powinien raczej być unieważniony. Niemal wszyscy zainteresowani aspektem treściowym ofert mogą swobodnie poznać nazwy firm, które uczestniczą w postępowaniu i proponowane przez nie kwoty.

http://www.gazetapodatnika.pl/media/Image/img/portal_zamowien1.jpg