Prawo dla ludzi

Obsługa inwestycji budowlanych

Co powinien wiedzieć oferent o postępowaniu przetargowym?

Poza gruntowną wiedzą na gruncie prawnym warto dobrze się przygotować do wysłania zapytań i wszystkich wymaganych wnioskowych dokumentów do podmiotu, który organizuje proces postępowania przetargowego. Sama złożona oferta powinna być ściśle przygotowana gdy mowa o formalnościach – choćby i zupełnie drobne nieścisłości będą mogły stanowić przyczynę odrzucenia jej. Gigantyczne wręcz znaczenie ma zapoznanie się z ofertami konkurencyjnych podmiotów. Po wygraniu przetargu konieczne będzie sporządzenie odpowiedniego typu umów; możliwe jest także negocjowanie kontraktowych warunków. W sytuacji wybrania innego oferenta, podmiotom, których oferta została odrzucona, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji. Właściwym organem w tych okolicznościach jest Krajowa Izba Odwoławcza. W szczególnych wypadkach opisanych przepisami można składać skargi do sądu powszechnego.